جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 499
 بازدید امروز : 5
 کل بازدید : 49579
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 0.6708
اخبار
جلسات شورای پژوهشی

 

 

 جلسه کمیته تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی در مورخه سه شنبه 12/05/1395ازساعت 10 تا 12 درمعاونت آموزشی بیمارستان با حضور اعضاء برگزارگردیدکه موارد ذیل مورد بررسی ونتیجه گیری قرارگرفت:

گزارشی از عملکرد واحد توسط دبیر واحد توسعه تحقیقات بالینی ارائه گردید و جناب آقای دکتر اکبرتبار مواردی را جهت اهمیت این مرکز در بیمارستان و تاکید بر حضور همه اعضا  در جلسات و شرکت در طرحهای پژوهشی را تذکر دادند و پروپوزال مربوط به آقای اکوان پایمرد مورد بررسی قرار گرفت.

1: طرح مربوط به آقای اکوان پایمرد با عنوان " مقایسه تاثیرتزریق پتیدین به دو روش مداوم و متناوب درکنترل دردبیماران بعد ازجراحی شکم "   بررسی  و با توجه به تقاضای ایشان جهت گرند کردن طرح مذکور و اصلاح نظر داوران توسط محقق، جهت تصویب نهایی می بایست به معاونت پژوهشی ارسال گردد.

جلسه راس ساعت 12 ظهر به پایان رسید.


 

جلسه کمیته تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی در مورخه سه شنبه 13/07/1394 از ساعت 10 تا 12 در معاونت آموزشی بیمارستان باحضوراعضاءبرگزارگردیدکه موارد ذیل مورد بررسی ونتیجه گیری قرارگرفت:

ضمن خیر مقدم توسط دبیر واحد توسعه تحقیقات بالینی و گزارشی از عملکرد واحد، 2 تا از پروپوزالها مرکز مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل تصویب گردید .

1: طرح مربوط به آقای دکتر مشفع با عنوان " بررسی موارد جراحی شده کیست هیداتید در بیمارستان شهیدبهشتی یاسوج طی سالهای 1390 الی 1394 باتاکید برروشهای تشخیصی  "   بررسی  و با توجه به اصلاح نظر داوران توسط محقق، مورد تصویب قرار گرفت.

2- طرح مربوط به دکتر شهبازی با عنوان" بررسی اثر هپارین در پیشگیری از ترومبوز وریدی عمقی در بیماران تحت عمل کوله سیستکتو میلاپاروسکوپیک" بررسی و با توجه به  اصلاح نظر داوران توسط محقق ، مجددا در جلسه شورا اشکالاتی مطرح گردید که بعد از حضور محقق و بیان مشکلات به ایشان، قرار شد اصلاحیه ها انجام گیرد و بعد از تایید دکتر سلامی مورد تصویب قرار گیرد.

جلسه راس ساعت 12 ظهر به پایان رسید.


جلسه کمیته تحقیقات بالینی بیمارستان شهیدبهشتی درمورخه سه شنبه4/08/1395 ازساعت 10 تا 12 درمعاونت آموزشی بیمارستان باحضوراعضاءبرگزارگردیدکه مواردذیل موردبررسی ونتیجه گیری قرارگرفت:

ضمن خیرمقدم توسط دبیرواحدتوسعه تحقیقات بالینی وگزارشی ازعملکرد واحد،پایان طرح دکتر شیروانی مورد بررسی قرارگرفت و موارد ذیل تصویب گردید .

1: طرح مربوط به آقای دکتر محمد شیروانی باعنوان " بررسی ارتباط بین تغییرات سطح سرمی پروکلسیتونین با پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به پیلو نفریت حادSIRSمثبت "   بررسی و با توجه به اصلاحیه نظر داوران که در جلسه دفاع به ایشان اعلام شده بود توسط محقق،موردتصویب قرارگرفت.

 

جلسه کمیته تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی در مورخه سه شنبه 5/10/1395 از ساعت10 تا 12 در معاونت آموزشی بیمارستان باحضور اعضاء برگزار گردید که موارد ذیل مورد بررسی ونتیجه گیری قرار گرفت:

ضمن خیر مقدم توسط دبیر واحد توسعه تحقیقات بالینی و گزارشی از عملکرد واحد، طرح مشترک دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و انستیتو پاستور ایران مورد بررسی قرار گرفت و تصویب گردید .

1: طرح مشترک دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و انستیتو پاستور ایران مربوط به آقای دکتر اورنگ ایلامی  و خانم دکتر فریده وهابی با عنوان " بدست آوردن الگوی متابولیتیبی مارانسلریوی مقاوم به دارو، بیماران سل ریوی حساس به دارو و افراد سالم و مقایسه این الگو ها با هم"   بررسی و با توجه به اصلاحه نظر داوران که در جلسه دفاع به ایشان اعلام شده بود توسط محقق، مورد تصویب قرار گرفت.

 


جلسه کمیته تحقیقات بالینی بیمارستان شهیدبهشتی درمورخه سه شنبه5/11/1395ازساعت 10 تا 12 درمعاونت آموزشی بیمارستان باحضور اعضاء برگزارگردیدکه موارد ذیل مورد بررسی و نتیجه گیری قرارگرفت:

ضمن خیر مقدم توسط دبیر واحد توسعه تحقیقات بالینی جلسه با حضور اکثر اعضا برگزار گردید و مورد ذیل بررسی وتصویب گردید .

1: طرح مربوط به آقای دکتراورنگ ایلامی نوید امیدی فر وحیدتوانا باعنوان " بررسی سروپروالانس هپاتیتA درکارکنان بیمارستانهای آموزشی درمانی شهریاسوج درسال 1395"   بررسی و با توجه به اصلاحیه ای که توسط داوران در جلسه دفاعبه ایشان اعلام شده توسط محقق اصلاح گردید و موردتصویب قرارگرفت.

 

 


جلسه کمیته تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی در مورخه سه شنبه 19/11/1395ازساعت 10 تا 12 درمعاونت آموزشی بیمارستان باحضوراعضاءبرگزارگردیدکه مواردذیل مورد بررسی ونتیجه گیری قرارگرفت:

گزارشی از عملکرد واحد توسط دبیر واحد توسعه تحقیقات بالینی ارائه گردید و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

1- طرح مربوط به آقای عسکر عسگری دانشجوی پزشکی با عنوان " بررسی سروپروالانس هپاتیتE در کارکنانبهداشتی درمانی شهر یاسوج در سال1395 "   بررسی  و با توجه به اصلاح نظر داوران توسط محقق  و بعد از رفع اشکالات مطرح شده در جلسه و تایید دبیر واحد توسعه تحقیقات بالینی به معاونت پژوهشی ارسال می گردد.

2- طرح مربوط به آقای جواد پناهپور دانشجوی پزشکی با عنوان " تعیین سروپروالانس(شیوع سرمی) هپاتیت B،C  و HIV در اهداکنندگان خون فاقد ریسک فاکتور مراجعه کرده به سازمان انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد در سال های 94-1392"   بررسی  و با توجه به اصلاح نظر داوران توسط محقق  مورد تصویب قرار گرفت.